Náhradní plnění

Co znamená náhradní plnění pro firmy?

Povinnost zaměstnavatelů

1.   Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu na celkovém počtu jejich zaměstnanců. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce, se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přidělení k výkonu práce k uživateli.

2.   Při zjišťování počtu zaměstnanců zaměstnavatele je pro tyto účely rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Zaměstnavatelé zjišťují průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců podle § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). 

 

Řešení 


1.    Způsob plnění povinného podílu zaměstnáváním OZP v pracovním poměru

2.    Způsob plnění povinného podílu odebíráním výrobků nebo služeb nebo zadáváním zakázek - jednoduše stačí zadat v objednávce, že máte zájem o náhradní plnění.

3.    Způsob plnění povinného podílu odvodem do státního rozpočtu